True outcast

Okej. Detta är så outsägligt vackert. Alldeles knäsvag. Igen.


Spectral Display

Han står där så ensam. Hårfästet är så högt. Och hans stämma så overkligt ljuv. Jag blir, alldeles, knäsvag.


RSS 2.0