Kvinnor och män

Jag hör knappast till dem som vill bidra till att upprätthålla en dikotom syn på könsrelationer.
Allt är, som bekant, en konstruktion.


Men kan vi varje fall enas om att den kvinnliga konstruktionen är vida överlägsen den manliga konstruktionen? Om så mycket som skuggan av ett tvivel råder om den saken rekommenderar jag att ni granskar de två nedanstående youtube-klippen:Det skvallrar samtidigt om att mycket av musikkulturen på 80-talet fortfarande känns vida mer progressiv och avant-garde än något som görs i rock- och pop-världen år 2011.

RSS 2.0